Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό: Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι
Κατηγορία : Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό / Ημερομηνία Δημοσίευσης : 2014-09-11 14:50:00
0 0

Με απόφαση του Δημάρχου, Νίκου Σαράντη ορίζονται ως αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

 

-        Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας: Ελαιοτριβάρης Ιωάννης

-        Αντιδήμαρχος Οικονομικής ανάπτυξης: Παπαναγιωτάκη Μαρία

-        Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Καμαρινόπουλος Σωτήριος

-        Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης: Παντελιάς Νικόλαος

-        Αντιδήμαρχος Καματερού: Πότσης Ζήσης

-        Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Τσίρμπας Γεώργιος- Σταύρος

 

 

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:


Για θέματα Υγείας: Κατσαρός Απόστολος

Για θέματα ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Καματερού: Κλινάκη Δήμητρα

Για θέματα πολιτικής προστασίας Δημοτικής Κοινότητας Καματερού: Ζαζόπουλος Γιάννης.

Για θέματα πράσινων εφαρμογών και έξυπνων εσόδων: Ψαρρός Αγγελος

 

Πιο συγκεκριμένα:

Στον κ. Ελαιοτριβάρη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων – Οχημάτων της Διεύθυνσης οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 2. Την Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του τμήματος Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 3. Την Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτοφωτισμού της πόλης.
 4. Την Εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.
 5. Την Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης κρίσεων στον Δήμο.
 6. Την Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό  των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, την συντήρηση κ.λ.π.  παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων, πλατειών και συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
 7. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

Ο  ανωτέρω  δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

 

Στην κ. Παπαναγιωτάκη Μαρία, Αντιδήμαρχο, Οικονομικής ανάπτυξης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 2. Την συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων της Διεύθυνσης όλων των εγγράφων αποφάσεων και ενταλμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 3. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 του Ν. 3852/2010).
 4. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 5. Την εποπτεία και ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.
 6. Την εποπτεία και ευθύνη των Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 7. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων της.

 

Επίσης η ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.

Η  ανωτέρω  θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

 

Στον κ. Καμαρινόπουλο Σωτήριο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  και του τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός Τεχνικού Συνεργείου.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων
 4. Την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 5. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Ο  ανωτέρω  θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

 

Στον κ. Παντελιά Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο της διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (πλην του θεσμού του εθελοντισμού) και του τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημοσίας Υγείας (πλην της αρμοδιότητας που αφορά σε αδέσποτα ζώα), σε συνεργασία με εντεταλμένο σύμβουλο, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, καθώς και των τμημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής.
 2. Την Εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.
 3. Ολων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 4. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 5. Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Ευρωπαικών Προγραμμάτων.
 6. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Ο  ανωτέρω δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

 

Στον κ. Πότση Ζήση, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Καματερού, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 1. Την ευθύνη οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω Δ. Κ.
 3. Τη μέριμνα για τη καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω Δ. Κ.
 4. Τη άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας πού αφορά την παραπάνω Δ. Κ. και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.
 5. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 6. Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (καθαριότητα, παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, πεζοδρόμια, ασφαλτοτάπητες, ανακύκλωση, οικόπεδα κ.λ.π.) στην Δ.Κ. Καματερού.
 7. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαικών αγορών.
 8. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για τα θέματα των συγκοινωνιών Δ.Κ. Καματερού.
 9. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία

 

 

Στον κ. Τσίρμπα Γεώργιο - Σταύρο, Αντιδήμαρχο Παιδείας,  Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 1. Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και καλή λειτουργία, όλων των θεμάτων παιδείας (συντήρηση σχολείων κ.λ.π.)
 2. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης εξυπηρέτησης του Πολίτη,  ΚΕΠ  και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
 3. Τον συντονισμό, την εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.
 4. Καταγραφή και διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας των πολιτών.
 5. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Δήμου.
 6. Την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία των Μουσείων, για την υλοποίηση, οργάνωση δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.
 7. Την εποπτεία, ευθύνη, και συντονισμό, επί των θεμάτων που αφορούν στην νομιμότητα των προδιαγραφών, της θέσης, της εγκατάστασης κ.λ.π. των στεγάστρων αφετηριών και στάσεων λεωφορείων.
 8. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα Διαύγεια.
 9. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με εγκαταλελειμμένα  αυτοκίνητα.
 10. Την  ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία, διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.
 11. Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και καλή λειτουργία του θεσμού του εθελοντισμού.
 12. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 13. Την εποπτεία και συντονισμό για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και συγκοινωνίας.
 14. Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
 15. Δια βίου Μάθηση
 16. Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Οργάνωσης και Προγραμματισμού Δημοτικού Εργου.
 17. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Ο  ανωτέρω  θα λαμβάνει αντιμισθία

blog comments powered by Disqus
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
// Provide alternate content for browsers that do not support scripting // or for those that have scripting disabled. Alternate HTML content should be placed here. This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;
Υπάρχει κλιματική αλλαγή, και οφείλεται στον άνθρωπο και στον τρόπο ζωής του
Υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά είναι άλλη μία φυσιολογική εξέλιξη της γης με την πάροδο των ετών
Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο κλίμα, είναι υπερβολές αυτά που ακούγονται
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
Βρείτε ότι αναζητάτε στην αγορά. Εμπορικά καταστήματα που ικανοποιούν όλες σας τις ανάγκες για... Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ, Σπίτι, Εκπαίδευση, Ένδυση-Υπόδηση, Βιβλία-Σχολικά Είδη, Παροχή Υπηρεσιών, Ταξίδι & Χόμπυ, Διάφορα
Διαβάστε την ανεξάρτητη εφημερίδα Δυτικής Αθήνας
Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει: Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ, Ανάλυση Ταινιών, Αίθουσες, Cafe, Bar, Club, Εστιατόρια, Μεζεδοπωλεία, Ταβέρνες, Στο χέρι, Delivery
Διαφημιστείτε έξυπνα και οικονομικά στην απόλυτη δημοσιογραφική πύλη του Περιστερίου. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε αξιόπιστες διαφημιστικές λύσεις για την επιχείρηση σας.
MAILING LIST
Όροι Χρήσης
Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

WestNews.gr
Αιμιλίου Βεάκη 28 – 121 34 – Περιστέρι
Τηλ. 210 57 15 466
Email: info@westnews.gr
© 2011 - 2021 westnews.gr, all rights reserved - Web Design by